Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Restel kerää asiakkaiden tietoja tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Voit tutustua Restel Oy:n henkilörekistereiden rekisteriselosteisiin alla.

Tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen

Voit tarkastaa itseäsi koskevat tiedot lähettämällä allekirjoitetun tarkastuspyynnön osoitteeseen Restel Oy, Ravintoloiden tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki. Edellä mainittuun osoitteeseen voit ilmoittaa myös tiedot omia tietojasi koskevasta oikaisusta, täydennyksestä tai poistosta.

Kameravalvonta

Seloste tallentavan kameravalvontajärjestelmän käsittelytoimista.

Kielto-oikeus

Sinulla on oikeus kieltää tietojesi käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Ilmoita kiellosta osoitteeseen Restel Oy, Ravintoloiden tuotehallinta, PL 72, 00501 Helsinki

Rekisteriseloste / Markkinointirekisteri B2B

Rekisterinpitäjä
Restel Oy

Yhteystiedot
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti: myyntipalvelu@restel.fi

Yhteyshenkilö
Hämeentie 19, 00500 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja@restel.fi

Rekisterin nimi
Restel Oy:n markkinointirekisteri B2B

Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä käytetään Restel Oy:n B2B-markkinointiin ja asiakassuhteen hoitoon liittyvissä toimenpiteissä.

Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot: nimi, yhteystiedot, titteli/asema yrityksessä

Tietolähteet
Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkaan suostumuksella häneltä itseltään ja/tai Restel Oy:n hankkimista markkinointirekistereistä, joita ylläpitää Suomen Asiakastieto Oy.

Tietojen luovutus ja siirto
Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Restel Oy:n ulkopuolelle. Tietoja ei luovuteta tai siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Pääsyoikeus tilaan, jossa asiakastietokanta sijaitsee, on rajoitettu. Käyttöoikeudet tietokantaan on rajattu Restel Oy:n sisällä rajatulle henkilömäärälle.